Jyrki Jokinen lawyer Tampere

Jyrki Jokinen
Varatuomari, yrittäjä

ASIAKIRJAPALVELUSTA

voit tilata helposti tarvitsemasi asiakirjat valmiiksi täytettyinä antamillasi tiedoilla.

Esimerkki palvelun käytöstä:

  1. Kerro lomakkeella, että olet esimerkiksi myymässä asunto- osakettasi, perustiedot kaupasta ja että haluat tietää, voitaisiinko kauppakirja laatia asiakirjapalvelun kautta.
  2. Ilmoitamme toimeksiannon hoitamisesta perittävän palkkion tai sen perusteen.
  3. Mikäli haluat antaa kauppakirjan meille laadittavaksi, vahvista toimeksianto sähköpostilla.
  4. Pyydämme mahdolliset lisätiedot ja annamme tarvittavat ohjeet sähköpostilla, koskien esim. isännöitsijäntodistusta. Tilanteesta riippuen kysymme tiedot puhelimitse.
  5. Laadimme asiakirjaluonnoksen ja varmistamme tarvittaessa puhelimitse, että meillä on riittävät ja oikeat tiedot asiakirjaa varten.
  6. Lähetämme laaditun asiakirjaluonnoksen hyväksyttäväksenne ja lähetämme samalla laskun maksettavaksenne.

Asian hoitamiseksi käytämme tilanteen mukaan sähköpostia, faksia, puhelinta ja/tai postia.