Perusasioita avioeron hakemisesta ja siihen liittyvistä asioista

Avioliitto purkautuu avioeron johdosta. Avioerohakemus jätetään jomman kumman puolison kotipaikan käräjäoikeuden kansliaan. Avioeroasia käsitellään kirjallisen hakemuksen ja valmistelun johdosta käräjäoikeuden kansliassa ilman istuntokäsittelyä.

Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Hakemusta ei tavitse perustella millään tavalla. Jos ainoastaan toinen puolisoista hakee avioeroa, käräjäoikeus lähettää hakemuksen toiselle puolisolle tiedoksi ja pyytää häntä tarvittaessa määräajassa ilmoittamaan kantansa perusteluineen toisen puolison hakemuksen johdosta. Toisaalta avioero tuomitaan, vaikka toinen puoliso sitä vastustaisi.

Hakemuksen jättämisestä tuomioistuimeen alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan jälkeen puolisoiden tulee hakea lopullista avioeroa uudella käräjäoikeuteen tehtävällä hakemuksella. Jos eroa ei haeta viimeistään vuoden kuluessa käräjäoikeuden määräämän harkinta-ajan alkamisesta, avioero raukeaa. Tämän jälkeen avioeron saaminen edellyttää uutta hakemusta harkinta-aikoineen.

Puolisoiden ei tarvitse avioeron saamiseksi muuttaa harkinta-aikana erilleen. Puolisoiden osallistuminen perheasioiden sovitteluun on myös vapaaehtoista.

Avioerohakemuksen yhteydessä puolisot voivat jättää tuomioistuimen vahvistettavaksi sopimuksen alaikäisten lastensa huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Mikäli vanhemmat eivät pysty sopimaan näistä lapsia koskevista asioista, tuomioistuin päättää niistä vanhemman pyynnöstä.

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaa myös hakea pesänjakajan määräämistä toimittamaan puolisoiden omaisuuden jakaminen eli ns. ositus, mikäli puolisot eivät pääse sopimukseen omaisuutensa jakamisesta avioeron johdosta.

Avioerohakemuksessa voi myös vaatia yhteiselämän lopettamista, jos puolisot eivät pysty keskenään sopimaan siitä, kumpi puolisoista jää asumaan yhteiseen kotiin riitaisuuksien johdosta. Käräjäoikeus joutuu tällöin ratkaisemaan kumpi puolisoista on enemmän asunnon tarpeessa ja kumpi puolisoista joutuu muuttamaan pois yhteisestä kodista. Omistusasunnon osalta omaisuuden jaossa eli osituksessa ratkaistaan, kummalle puolisoille yhteinen asunto lopulta jää.

Puolisot voidaan tuomita avioeroon myös ilman harkinta-aikaa, mikäli puolisot esittävät tuomioistuimelle selvityksen siitä, että he ovat asuneet erillään keskeytyksettä vähintään kaksi vuotta.

Esimerkkejä

Avioeroon liittyviä asiakirjamalliesimerkkejä löytyy Mallikirjastostamme.